you will recieve the following

HISU-EN001 Matriarch of Nephthys 3
HISU-EN002 Disciple of Nephthys 3
HISU-EN003 Chronicler of Nephthys 3
HISU-EN004 Defender of Nephthys 3
HISU-EN005 Devotee of Nephthys 3
HISU-EN006 Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys 3
HISU-EN007 Nephthys, the Sacred Preserver 3
HISU-EN008 Nephthys, the Sacred Flame 3
HISU-EN009 Rebirth of Nephthys 3
HISU-EN010 Last Hope of Nephthys 3
HISU-EN011 Awakening of Nephthys 3
HISU-EN012 Sacred Phoenix of Nephthys 3
HISU-EN013 Hand of Nephthys 3

 

(HISU_nephythys_core)

SKU HISU_nephythys_core
Brand Konami
Shipping Weight 0.0250kg